Bestuur      
       
Voorzitter ? Wie o wie vult dit op!!!   Met spoed gezocht, ouders meld u aan!!!
Vice voorzitter ? Wie o wie vult dit op!!!   Met spoed gezocht, ouders meld u aan!!!
Penningmeester Albert Kamp   ba.kamp@quicknet.nl
Jeugdzaken Marloes 06-83572597  
Secretaris Martin Ruiter   0226-413429  martin@mate-international.com 
Algemeen bestuurslid Martin Ruiter   0226-413429  martin@mate-international.com 
Ledenadministratie aan- en afmeldingen Renate Langedijk 06-12400747 rlangedijk77@gmail.com
Technische commissie  
Technische commissie     info@hvniedorp.nl
       
Overige functies      
       
Attenties Corien Jonker 0226-413709  
       
Evenementen-commissie Meldt u svp aan!!! Info Martin Ruiter martin@mate-international.com
  er zijn al mensen in de commissie, maar kunnen/moeten nog mensen bij!!!    
       
Website Judit de Redelijkheid   info@hvniedorp.nl
Postadres Ramona Poland 0226-413739 ramona@polandbestrating.nl
Scheidsrechterscommissie Ivanka ??? ????
Schema's vervoer/coach/wedstr. Doen coaches zelf    
Sponsorzaken Martin Ruiter 0226-413429 martin@mate-international.com 
Stukjes voor in de Niedorper Ramona Poland 0226-413739 ramona@polandbestrating.nl
Indelen taken schoonmaken/kantinedienst/zaaldienst Barbara Spaansen 0224-541760 marcel.spaansen@online.nl

 

Bestuur:
Op dit moment hebben we nog een aantal plaatsen open in het bestuur, voel jij je betrokken bij de vereniging en wil je over het belang van de club meepraten, kom dan eens langs bij een vergadering. Je bent van harte welkom !

Stuur een mailtje naar hvniedorp@hvniedorp.nl
voor de volgende vergaderdatum.
 


Wijzigingen betreffende het lidmaatschap

opzeggen kan alleen voor 1 maart aan het einde van het seizoen!!!

 

Voor leden die toch te laat opzeggen, luiden de kosten als volgt:

vanaf 1 maart t/m 30 juni     33,3%

vanaf 1 juli t/m 31 augustus  50%

vanaf 1 september                100%

 

(adres, tel.nr., aan- en/of afmelden enz.) z.s.m.  doorgeven aan:

Renate Langedijk

Sterappel 3

06-12400747

rlangedijk77@gmail.com